Discussie over bouwen in de Rijksbufferzone tijdens de Provada 2011

Posted on Feb 28, 2013 in VolPit

Tijdens de Provada 2011 heb ik namens de Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam deelgenomen aan een ronde tafel gesprek over het Pilotproject Bouwen in de Rijksbufferzone. Samen met een andere ontwikkelaar, twee wethouders van de gemeenten Waterland en Wormerland en Gedeputeerde Talsma hebben we een interessant gesprek kunnen voeren over de voortgang van de Pilot.

In februari 2011 hebben alle Waterlandse gemeenten, de provincie en het Rijk een bestuursakkoord getekend om in de Rijksbufferzone Purmerend – Amsterdam 915 woningen te realiseren. De pilot is gestart om te bekijken of het mogelijk is om met de realisatie van kleinschalige woningbouwprojecten in de groene en beschermde Rijksbufferzone tegelijkertijd natuur en recreatie te versterken.

Per woning zal € 10.000,- in een fonds worden gestort, dit geld zal worden besteed aan groene projecten in de Rijksbufferzone. Voor een juiste besteding van de gelden zal er een inrichtingsplan worden opgesteld door de betrokken overheden.

De Algemene Woningbouw Vereniging ontwikkelt een van deze kleinschalige projecten, nl. de Bennewerf bij Marken. Dit project lijkt vooralsnog echter het enige project dat van de grond komt.

De discussie tijdens de Provada richtte zich erop dat andere woningbouwinitiatieven vooralsnog niet worden gepresenteerd. Gedeputeerde Talsma gaf aan dat het belangrijk is dat gezamenlijk moet worden nagedacht aan een manier waarop er wel initiatieven komen.

Tijdens de discussie bleek dat er voldoende projectontwikkelaars zijn met interessante ideeën. Bestuurders gaven aan wel oren te hebben naar nieuwe initiatieven, maar zij voelen als geen ander de weerstand bij direct omwonenden voor nieuwe woningbouwprojecten.

De conclusie van de discussie is dat alle initiatieven verzameld zouden moeten worden, opdat dan pas gekeken kan worden welke ideeën het meest kansrijk zijn. Met zoveel overheden, belangenorganisaties en regelgeving ben ik bang dat dat nog een hele moeilijke opgave zal worden. Voorlopig kan ik wel verder met de ontwikkeling van de Bennewerf. Een prachtig initiatief!