Vol Pit! door met De Bennewerf op Marken

Posted on Feb 28, 2013 in VolPit

Na een aantal roerige maanden rondom het project Bennewerf heeft de gemeenteraad van Waterland op 3 november 2011 besloten dat de Bennewerf mag komen op de plek zoals die altijd al was voorzien.

In de afgelopen maanden is er veel gepubliceerd over het project de Bennewerf. De werkgroep Hou Marken Mooi heeft via diverse media duidelijk gemaakt dat zij vel tegenstander zijn van de komst van de Bennewerf op de beoogde locatie.  In het Noord Hollands Dagblad verschenen regelmatig publicaties van zowel voor- als tegenstanders van het bouwplan. De ophef rondom het bouwplan bleef natuurlijk ook niet voor de gemeenteraad onopgemerkt. De raadsleden hebben vervolgens een aantal maal gesproken over het bouwplan en het stedenbouwkundig programma van eisen waarin de kaders van de werf worden vastgelegd.

Vanwege vele omstandigheden was het stedenbouwkundig programma van eisen nooit eerder aan de gemeenteraad voorgelegd. Dat maakte de zaak voor mijn opdrachtgever AWM erg spannend. De kans bestond dat de raad niet zou instemmen met het programma. Daarmee zou de hele ontwikkeling op de tocht komen te staan. Een enorm financieel risico. Ik heb samen met anderen de raadsleden van zoveel mogelijk informatie voorzien opdat zij een goed besluit konden nemen over de Bennewerf. Via de plaatselijke media heeft AWM geprobeerd om ook de bevolking van Marken zoveel mogelijk informatie te geven over de plannen.

Uiteindelijk heeft de gemeenteraad op 3 november besloten in te kunnen stemmen met de randvoorwaarden. Daar is in een motie van de VVD/D’66 aan toegevoegd dat de ruimte voor bebouwing op de werf maximaal 2500m² groot mag zijn.

Nu de gemeenteraad heeft ingestemd met het programma gaat AWM samen met het ontwerpteam, de stedenbouwer en de gemeente waterland de bouwplannen verder uitwerken. Daar wil AWM ook graag de Marker bevolking bij betrekken opdat er zoveel mogelijk draagvlak wordt gecreëerd.