Corporaties

Corporaties

Ontwikkellocaties in beweging

Hoe geef je als corporatie met ontwikkellocaties in bezit vorm aan ambitieuze bouwplannen? Hoe structureer je het proces voorafgaand aan de bouw en hoe geef je structuur aan de samenwerking tussen betrokken partijen, zoals de gemeente, de architect en andere betrokkenen? En meest belangrijk: hoe zorg je ervoor dat de belangen van de huurder blijven prevaleren? In dit proces zorgt Vol Pit! voor structuur, voor communicatie, voor vertrouwen tussen de corporatie en andere betrokkenen.

Bij alle ambitieuze plannen gaat het uiteindelijk om de gebruiker, de huurder. Ook bij het proces voorafgaand aan nieuwbouw. Het is de uitdaging om kwalitatief goede plannen te maken, die duurzaam zijn, maar vooral ook betaalbaar. Voor corporatie en huurder. Voor je het weet, kunnen in dit proces de belangen van huurders in de knel komen. Om vorm en inhoud aan het proces te geven, structureer en controleer ik de bouwtechnische, juridische, fiscale en financiële aspecten in het proces.

Hoe kan een zo hoog mogelijke kwaliteit voor de huurder gerealiseerd worden? Hoe zorg je als corporatie voor een evenwichtige vastgoedportefeuille en de beste verhuurbaarheid op korte en lange termijn? Kostenanalyse en beheersing zijn hier van belang, maar soms kan hier worden gekozen voor een onrendabele top waarbij, op goede gronden. Hierbij wordt om goede redenen aanvaard dat de kosten hoger zijn dan de opbrengsten. Ik zorg voor een duidelijke beschrijving en analyse die hoort bij het besluitvormingsproces. Ik ken de ingewikkelde planologische procedures, weet hoe een gemeente werkt, denk aan de korte en lange termijn belangen van de corporatie en weet tot een plan te komen dat er voor alle partijen wenselijk is. Vol Pit! voelt de bestuurlijke verhoudingen aan en zorgt voor structuur en controle over het gehele proces. Van schetsontwerp tot aan het bestek. Knedend naar kwaliteit.

‘Het belang van de huurder staat altijd centraal, maar kan makkelijk uit het oog worden verloren in complexe en tijdrovende processen voorafgaand aan de bouw.’

Meer informatie >>