Projectontwikkelaars

Projectontwikkelaars

Effectieve projectontwikkeling

Hoe geef je als projectontwikkelaar met een kleine of middelgrote portefeuille vorm aan ambitieuze bouwplannen? Hoe bouw je aan vertrouwen bij de gemeente en andere betrokkenen? Hoe vind je balans tussen deze ambities en de veelheid van vragen op gebied van het proces voorafgaand aan de bouw? In dit proces zorgt Vol Pit! voor structuur, voor communicatie en voor vertrouwen tussen de projectontwikkelaar en de gemeente andere betrokkenen.

Bij het proces van schetsontwerp tot uiteindelijk bestek krijgt de ontwikkelaar te maken met vaak ondoorzichtige en tijdrovende politieke en ambtelijke processen. Snel kunnen bouwambities vertragen door ondoordringbare procedures die voor niemand meer duidelijk zijn. Vol Pit! weet hoe het er bij gemeenten aan toe gaat en welke complexe en tijdrovende processen er spelen. Hoe stuur je dit aan en hoe zorg je voor helderheid en een sfeer van vertrouwen? Mijn werkwijze is sterk gericht op het formuleren van structuur, het houden van controle en het verkrijgen van besluiten. Dat zijn mijn piketpalen in het proces.

‘Bij een effectief projectontwikkelingsproces moet je de belangen kennen het vertrouwen hebben van lokale overheden.’

In het proces gaat het om een subtiele afstemming van beleidswensen en de marktrisico’s. Er komen kleine en grote zaken aan de orde die allemaal even belangrijk zijn voor de voortgang om te komen tot besluiten. De omgevingsvergunning, de overdracht van de grond, civieltechnische zaken als de riolering en bekabeling in de ontwikkelingsfase tot en met de verkoop. Ik analyseer en beschrijf de kaders om te komen tot besluitvorming.

Communicatie met de gemeente en andere belanghebbenden is hierbij van groot belang. Wie betrek ik actief in de planvorming, waarom die mensen en wat verwacht ik daarvan? Alle betrokkenen, van college van B&W, de gemeenteraad tot aan omwonenden en afnemers, krijgen hun plek in het proces. Daarboven staat het informeren van de opdrachtgever centraal en worden tussentijdse financiële ramingen voortdurend bijgewerkt en bijgestuurd. Vol Pit! structureert en controleert dit gehele proces. Van schetsontwerp tot aan het bestek. Knedend naar kwaliteit en vertrouwen.

Meer informatie >>